historia

1968 slogs bolaget Uddevalla Trafik AB ihop med Uddevalla Turistbyrå AB och blev Uddevalla Turisttrafik AB, samtidigt sålde man m/s Hafstensfjord och köpte m/s Byfjorden som var ett betydligt modernare fartyg med högre komfort. Nu började man även att hyra ut fartygen till privatpersoner för bröllopstransport eller jubileum.

2004 slogs bolaget ihop med ett annat kommunalt bolag, Uddevalla Evenemangs och Turistforum AB, som hade i uppdrag att marknadsföra Uddevalla och anordna evenemang i kommunen. Detta bolag bytte namn till Uddevalla Event AB innan det lades ned dec 2010. Man blev åter ett eget bolag – Uddevalla Turisttrafik AB – och fick ett mer renodlat uppdrag igen; Att bedriva reguljärtrafik med fartygen för att förstärka det kulturhistoriska och maritima värdet för Uddevalla Kommun.

I februari 2011 beslutade Kommunfullmäktige att Skärgårdsbåtarna i Uddevalla skulle användas som rederi namn och 2015 beslöts att bolaget skulle namnändra till Uddevalla Turism AB, då man utöver rederiverksamhet även driver Turistinformation med websidan Uddevalla.com, gästhamnar i Uddevalla och på Bassholmen samt ett gästhem på ön.