Integritetspolicy

Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter för personer inom Europeiska unionen.

Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, med adress Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla är ett företag etablerat i Sverige. Vi bedriver verksamheterna Skärgårdsbåtarna i Uddevalla, Uddevalla Turistcenter, Uddevalla gästhamn och Bassholmens gästhem, gästhamn och glasscafé.

Vi tycker att personlig integritet är viktig och vi tar din integritet på högsta allvar. I vår integritetspolicy förklara vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

Omfattning

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

  • Kontaktuppgifter/ kontaktinformation så som namn, e-post och telefonnummer.
  • Användarens digitala- och köpbeteende från våra webbplatser, app och onlinebokning.

Lagring av uppgifter

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet, till exempel genom att fylla i onlineformulär, delta i tävlingar, boka/köpa produkter eller kontakta oss via mail.

Vi organiserar och lagrar personuppgifter i vårt kund- och företagsregister efter samtycke.

Uppgifterna lagras internt och via vår externa hårddisk som är lokaliserad på undertecknad adress. Hårddisken är lösenordskyddad och endast tillgänglig för behörig personal.

Spårning

För att möjliggöra förbättringar av vår verksamhet och våra tjänster samlar programvaror och webbplattformar automatiskt in information från din dator eller mobila enhet, din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, webbplatser du besökt, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök, demografi, intressen och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster, trender inom våra tjänster och produkter.

Informationsdelning till tredje part

Vi kan komma att dela personuppgifter med samarbetspartners av de skäl som angetts ovan. Vi tillförsäkrar att de vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard.

Överföring och informationsdelning kommer inte ske till tredje land.

Tidsfrister för radering

Personuppgifterna lagras under en treårsperiod, efter angiven tidsfrist sammanställs uppgifterna om köpbeteende för att hjälpa oss att få en bättre förståelse för våra kundens behov och efterfrågan. Personuppgifter direkt kopplad till en fysisk person raderas med undantag för de personuppgifter där kunden samtyckt till att få erbjudanden, information etc. om vår verksamhet. Dessa uppgifterna lagras till kunden själv väljer att radera sig från sändlistan.

Personuppgifter tillhörande samtycke till publicering av bilder regleras under respektive publicering- och bildavtal.

Dina rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd).
Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.
Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. 

Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss info@uddevalla.com

Denna integritetspolicyn gäller från och med den 1 april 2018.

Cookie policy

På denna webbplatsen använder vi cookies och liknande tekniker så som lokal lagring och sessionslagring.

Vi använder cookies och lokal lagring för att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Gör du till exempel några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i en cookie.

Om cookies och liknande tekniker

En Cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator/surfplatta/telefon i webbläsaren som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.

Olika typer av cookies

Det finns olika typer av cookies, på denna webbplats kan följande komma att användas:

  • Beständig cookie. De sparar en fil som ligger kvar under en längre tid på din dator/surfplatta/telefon.
  • Sessionscookie. Under tiden du är inne på vår webbplats kan denna komma att lagras temporärt i din dators/surfplattas/telefons minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Tredjepartscookie. En tredjepartscookie kommer från tredje part. Dessa cookies kommer alltså från någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen. Cookies som t.ex. används för webbstatistik eller inbäddat innehåll på webbplatsen är exempel på typiska tredjepartscookies.

Vi använder oss av följande cookies

  • Nödvändiga cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för dig att logga in på webbplatsen, fylla i formulär eller liknande.
  • Funktionella cookies används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Det möjliggör för oss att göra webbplatsens innehåll mer personligt för dig och komma ihåg dina preferenser.

Vad vi samlar in och lagrar

Hur vi använder cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies för funktionaliteten av webbplatsen.

När du klickar ner cookiebannern sparas en textsträng lokalt i din webbläsares Local Storage för att webbplatsen ska kunna se att du redan klickat ner cookiebannern nästa gång du besöker webbplatsen. 

Blockera cookies

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till all funktionalitet på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se din webbläsares inställningar för mer information om detta.

Observera att en del funktioner på webbplatsen kan sluta fungera om du blockerar cookies i din webbläsare.

Lag om cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation