om bolaget

ÄGARE

Uddevalla Turism AB är ett kommunalt bolag där Uddevalla kommun äger bolagets samtliga aktier och kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över bolaget.

STYRELSE

Bolagets styrelse består av fem politiker utsedda av kommunfullmäktige på en fyraårsperiod.

PERSONAL

Bolaget har en vd med tre tillsvidare anställda medarbetare. Samt ett tjugotal säsongsarbetare.

ÄNDAMÅL

Bolagets syfte är att främja turismen, medverka till besöksnäringens utveckling och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun samt öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. Ändamålets syfte är därutöver att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke.